Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

четвртак, 24. јун 2021.

Извештај о стручном усавршавању 2020/2021. године

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Назив и место установе

ОШ „Академик Миленко Шушић „ у Гучи

Име и презиме

Марија Јакшић

Радно место

Наставник француског језика

Мејл адреса

marijajak79@gmail.com

marija.jaksic@osguca.edu.rs

 

 

WEB адреса

www.francaisavecsm.blogspot.rs

https://frankolezms.wixsite.com/website

https://www.facebook.com/francollege/

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/

 

 

 

 

 

 

Електронски портфолио

https://marijajaksic.blogspot.com/

Број телефона

Година/период за који се извештај пише

Школска  2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно усавршавање у установи

 

Назив стручног усавршавања

Ниво

(стручно веће, наст. веће и друго)

Време

Област

Стручног усавршавања

Начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство,

координисање, вођење, остало...)

Навести списак присутних

Документ

у установи

који доказује

реализацију

Број бодова

Школска 2020/2021.

 

1.

Самовредновање -

Обезбеђивање квалитета рада установе

Наставничко веће

24.8.2020.

Присуство,

слушалац

Чланови Наставничког већа

Потврда

5 сати

 

2.

Школски Google Disk уз примену 

Наставничко веће

(онлајн обука)

септембар

 

Организатор

Анализа

Дискусија

Примена

Чланови Наставничког већа

Записник Наставничког већа,

Записници стручних већа

https://www.youtube.com/watch?v=9PdV13-JJq0&t=1s

4

 

3.

"Gugl učionica u okviru platforme G Suite for Education"

Школски администратор за "G Suite for Education"

Стручна већа за област предмета

(онлајн обука)

Септембар, октобар, 5 седмица

Б

Организатор

Анализа

Дискусија

Примена

Чланови Стручних већа

Записници Стручних већа

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/10/digitalne-carolije-uz-marie-soleil.html

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/09/g-suite-for-education.html

 

20

 

 

4.

Креирање Лино табле уз примену у настави

Стручна већа за област предмета

(онлајн обука)

17.11.2020

(приказ дигиталног алата, материјала)

Организатор

Анализа

Дискусија

Примена

Чланови Стручних већа

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/11/blog-post_17.html

 

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/11/blog-post_22.html

 

6

 

5.

Алати у онлајн настави уз примену у настави

Наставничко веће

(онлајн обука)

12.11.2020.

(приказ дигиталног алата, материјала)

Организатор

Анализа

дискусија

Чланови Наставничког већа

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

https://www.youtube.com/watch?v=vZKvQDATL0c&t=7s

 

6

 

6.

Вебинар:

G Suite - пречицама до успеха у настави на даљину

Бигз школство

Новембар 2020.

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

2

 

7.

Вебинар:

G Suite - израда ефикасних тестова знања и упитника, G Suite Meet - потпуна интеракција свих учесника наставног процеса.

Бигз школство

Новембар 2020.

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

2

 

8.

Типиви интеракција - наставник као медијатор комуникације

(Зорица Томић, Клет)

 

Стручно веће за стране језике

12.12.2020

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

2

 

9.

 Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима, 8.12. у 10 часова

(Др Олга Хаџић:, Клет)

 

Тим за самовредновање Настава и учење

8.12.2020.

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

2

 

10.

“Google Meet - примена и практичност”

Стручно веће млађих разреда

(онлајнн обука)

29.12.2020.

Организатор

Анализа

Дискусија

Примена

Чланови Стручног већа

млађих разреда

Записник Наставничког већа,

фотографије

4

 

11.

"Креирамо постер" уз платформу Canva

Стручна већа

(онлајн обука)

Јануар 2021

 

Организатор

Модератор

Анализа

Дискусија

Примена

 

Чланови Наставничког већа

Записници стручних већа Потврда

https://francaisavecsm.blogspot.com/2021/01/blog-post.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

4

 

12.

"Обука за предаваче" ИК Клет

ИК Клет

27.1.2021.

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

2

 

13.

"Zoom - приступи и учествуј у састанку"

 

Стручна већа за област предмета

(онлајн обука)

22.3.2021.

 

Организатор

Модератор

Анализа

Дискусија

Примена

 

Чланови Стручних већа

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

4

 

14.

„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“

МПНТР

Кампстер платформа за онлајн учење

10.5.2021.

Присуство

Анализа

 

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

https://cuvamte.thecampster.com/site/signup

 

16

 

15.

„Обука за запослене – породично насиље“

МПНТР

Кампстер платформа за онлајн учење

10.5.2021.

Присуство

Анализа

 

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

https://cuvamte.thecampster.com/site/signup

 

16

 

УКУПНО

95

 

Стручно усавршавање ВАН УСТАНОВЕ

 

1.

Вебинар

"Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време ковида 19"

(Биљана Тодоровић)

 

ИК Клет

(17.12. 2020)

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

2.

Вебинар

"Дигитални алати и занати"

(Жолт Коња)

 

ИК Клет

30.1.2021. 

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

3.

Вебинар

 „Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту“

 

(Јелена Марушић)

ИК Клет

10. 2. 2021.

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

4.

Вебинар

  "Кроз акцију и реакцију подстакните ученичку мотивацију"

 

(Ранко Рајовић)

ИК Клет

23. 2. 2021.

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

5.

Вебинар

 

"Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу"

(Ивана Ковачевић) 

ИК Клет

19. 3. 2021.

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

Записници Стручних већа

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

6.

Вебинар

 

„Добро осмишљен

пројекат као пут ка освајању и усвајању знања“

 

(Биљана Стојановић, Олгица Спасојевић)

 

ИК Клет

26.3.2021. у 18h

 

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

7.

"Комуникација телом и гласом"

(Марко Стојановић)

 

ИК Клет

15.5.2021.

Присуство

Анализа

дискусија

Наставници из Србије

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/11/2020.html

 

1

 

УКУПНО

7

 

 

 

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току године?

 

Aуторство петнаестоминутних тестова за француски језик, дигитално менторство при НОП-у, вебинари у организацији Клета.

 

 

 

 

 

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):

Школске интерне обуке за дигиталне алате.

 

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?

 

 

Звање стечено у току ове године:

 

Напомена

 

-

 

 

 

 

МАРИЈА ЈАКШИЋ