Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

уторак, 9. јун 2020.

Годишњи извештај о стручном усавршавању 2019/2020

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Назив и место установе
ОШ „Академик Миленко Шушић „ у Гучи
Име и презиме
Марија Јакшић (Marie Soleil)
Радно место
Наставник француског језика
Мејл адреса

WEB адреса


Број телефона

Година/период за који се извештај пише
2019/2020. година
Стручно усавршавање у установи

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време

Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање,
ауторство,
координисање, вођење, остало...)

Навести списак присутних
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
Стручно усавршавање
у установи
1.
„Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним потребама,
развојним тешкоћама“
Наставничко веће
23.10.2019.
Члан 6
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа,
Колеге из СШ „ Драгачево“
Потврда

5
2.
Презентација
педагога "Облици наставе/ диференцирана
настава"
Наставничко веће
3.12.2019.
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа
Извештај и евиденција
педагога,
докази у електронском портфолију
1
3.
Презентација секретара "ПРАВИЛНИКА О  ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ
Наставничко веће
26.11.2019.
Члан 6а
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа
Записник Наставничког већа,
извештај у електронском портфолију
2
4.
Приказ педагошке документације и електронског портфолија
Стручно веће за друштвене науке
28.1.2020.
организација,
припрема
реализација
Чланови стручног већа за друштвене науке
Записник Стручног већа за друштвене науке,
докази у електронском портфолију.
6
5.
Приказ дигиталног алата "QR code"
ОКЦ
5.2.2020.
Чачак
присуство
анализа дискусија
Предметни наставници из Моравичког округа
Извештај у електронском портфолију 
1
6.
Присуство излагању о новинама од стране с.сарадника, директора и секретара школе
Наставничко веће
новембар
Члан 6а
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа
Записник Наставничког већа
2
7.

Радионица - израда педагошке документације уз обуку рада на рачунару


Стручно веће за друштвене науке
24.2.2020.
организација,
припрема
реализација
Сунчица Рацковић
Извештај у електронском портфолију 
2
8.

Приказ и обука за рад у електронском дневнику


Стручно веће за друштвене науке
25.2.2020.
организација,
припрема
реализација
Сунчица Рацковић
Извештај у електронском портфолију
2
9.

Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика

 

 

Клет,
онлајн
28.2.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Извештај у електронском портфолију 
https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html
1
10.
Онлајн вебинар за француски језик као подршка наставницима

Клет,
онлајн
6.3.2020.
Помоћ у реализацији
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Извештај у електронском портфолију 
2

11.

Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
Стручно веће за друштвене науке
Онлајн
7.3.2020.
организација,
припрема
реализација
Учитељице,
Разредна настава
Предметни наставници'

Видео, Гугл упитник, извештај
4

12.
Како направити блог?
Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
Стручно веће за друштвене науке
Онлајн
11. и 16.3.2020.
организација,
припрема
реализација
Учитељице,
Разредна настава
Предметни наставници'
Наставници из Републике Србије
Видео, Гугл упитник, извештај
4

13.
Креирање Гугл учионице (из угла ученика и наставника)
Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
Стручно веће за друштвене науке
Онлајн
17.3.2020.
организација,
припрема
реализација

Предметни наставници
Ученици
Наставници из Републике Србије
Видео, Гугл упитник, извештај
4

14.
Како попунити Гугл упитник?
Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
Стручно веће за друштвене науке
Онлајн
20.3.2020.
организација,
припрема
реализација
Предметни наставници
Ученици
Наставници из Републике Србије
Видео, Гугл упитник, извештај
4

15.
Е-учионица и дигитални уџбеници
Приказ примене наученог  са стручног усавршавања
Стручно веће за друштвене науке
Онлајн
24.3.2020.
организација,
припрема
реализација
Предметни наставници
Ученици
Наставници из Републике Србије
Видео, Гугл упитник, извештај
4

16.
„Презентација уџбеника француског језика за први и други разред средње школе“
Клет,
онлајн
8.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
0

17.
 „Дигитални часови: бесплатни алати и платформе” 
Клет,
онлајн
14.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије

Потврда
1

18.
E-учионица: обука о коришћењу на примерима за енглески, немачки, француски и руски језик” 
Клет,
онлајн
11.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

19.
 „Како владати собом у стресним ситуацијама“
Клет,
онлајн
15.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

20.
„Савладајте вештине израде динамичних презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps
Клет,
онлајн
28.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

21.
„Поставите границе асертивно – наступајте самопоуздано уз уважавање других”
Клет,
онлајн
29.4.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

22.
„Примена алата Google Classroom у реализацији часова и тестирању ученика”
Клет,
онлајн
5.5.2020
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

23.
„Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz
Клет,
онлајн
12.5.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

24.
„Похвалите и критикујте конструктивно”
Клет,
онлајн
13.5.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

25.
Примена прописа из области образовања и васпитања: Специфичности радног односа у основној и средњој школи
Клет,
онлајн
21.5.2020.
присуство
анализа дискусија
Наставници из Републике Србије
Потврда
1

УКУПНО
53

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ


Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
вођење, остало...)
Документ који доказује
реализацију, односно број сертификата,
потврде /уверења и ко га је издао
Број сати

.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења
К1
П1
17.8.2019.
Београд
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Уверење
Бр. 1784/2019 / 9935
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Београд
24

2.
"Веб алатима до интерактивне   наставе"
K2
П1
децембар-
јануар
Присуство
Анализа
Дискусија
                           Евалуација
Уверење
Бр.
Образовно креативни центар Бор
36

3.
"Мој час - учење за трећи миленијум"


К2                 
П3
18.1.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
                            Евалуација

8

4.
Стручни скуп
„Образовна академија“
К2
П1
1.2.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
                            Евалуација
Издавачка група Клет
1

5.
Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе
К1
П2
10.2.2020.
Београд
Присуство
Анализа
Дискусија
   Евалуација
Завод за унапређивање образовања и васпитања
16

УКУПНО
85

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Креирање интерактивних веб алата.

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Рецензија уџбеника Club@do 3, ИК Клет

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Угледни час због ванредне ситуације.

Звање стечено у току ове године:

Напомена

-                                                                                                                                                                                                                                                                                              Потпис наставника:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Марија Јакшић