Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

петак, 28. фебруар 2020.

28.2.2020. Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика

Dr Ranko Rajović: Kako podstaći skrivene potencijale učenika (akreditovani onlajn stručni skup)

Presenter

Dr Ranko Rajović

Ranko Rajović, lekar iz Novog Sada, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka, radi na Pedagoškom fakultetu u Kopru (oblast obrazovna neuroznanost). Autor programa NTC sistema učenja, koji predstavlja praktičnu primenu neuronauka u razvoju dece predškolskog i školskog uzrasta i razvija funkcionalno znanje, kreativnost i inovativnost.


https://www.facebook.com/search/top/?q=ranko%20rajovic&epa=SEARCH_BOX

HIPERPAŽNJA

https://www.facebook.com/linktvrs/videos/1872280219582873/UzpfSTUyNDExNzM2MDk0MzkxODoyOTU5MDk3MDA3NDQ1OTI5/?eid=ARDeTx3wz3OROq3VRWp2YMxLhcQmNZBm2kNIsnEmGM--lfy3nfi1Lrt2CyjrbRFnRgHQtNhCRKsF6kUC

https://www.facebook.com/NTC-sistem-u%C4%8Denja-524117360943918/?eid=ARDeTx3wz3OROq3VRWp2YMxLhcQmNZBm2kNIsnEmGM--lfy3nfi1Lrt2CyjrbRFnRgHQtNhCRKsF6kUC

Agenda

Teme vebinara:
  • Zašto učenici imaju sve više problema sa koncentracijom i pažnjom
  • Neurofiziologija učenja
  • Asocijativno učenje vs reproduktivno učenje
  • Kako pokrenuti skrivene potencijale za učenje

Opis dela predavanja:
U poslovima budućnosti, nove tehnologije će biti od presudne važnosti i jasno je da sadašnje generacije moraju njima da ovladaju, ali moraju da uče i kako ih koristiti, kada nove tehnologije postaju štetne, kako razviti funkcionalno razmišljanje, kako učiti, kako povezivati informacije, šta znači neuropedagogija, kako roditelji mogu usporiti i oštetiti razvoj dece, iako veruju da to rade iz najbolje namere, kako ga mogu stimulisati, kako razvijati divergentno razmišljanje i kreativnost.

уторак, 25. фебруар 2020.

24.2.2020. Радионица - израда педагошке документације уз обуку рада на рачунару

Радионица је одржана 24.2.2020. године. Приказ документације, израда исте као и обуку за рад на рачунару (Word, Gmail) одржала је Марија Јакшић, наставник француског језика. Присуствовала је Сунчица Рацковић, наставник енглеског језика.

Уз практичну примену приказа и упутстава, приказан је начин и концепт израде глобалног плана, месечних планова и дневних припрема. Колегиница је обучена и за израду табела у документу, слање мејла.

Колегиница је активно учествовала, пратила инструкције, самостално радила.
Истакла је да је потребно време да овлада техником рада на рачунару у циљу бржег сналажења и израде неопходне документације. Помоћ, менторство и координација ће се наставити у наредном периоду.

Доказ о радионици ће бити Гугл упитник који ће колегиница попунити.

Упитник о радионици


Марија Јакшић
25.2.2020. Приказ и обука за рад у електронском дневнику

Приказ и практична упутства у учионици 11 у ОШ " Академик Миленко Шушић" у Гучи, информатичком кабинету, одржала је Ружица Полуга, наставник информатике у СШ "Драгачево" у Гучи 25.2.2020.
Присуствовали су поједини наставници и учитељице.
На радионици су наставници имали могућност да се упознају са свим деловима у електронском дневнику, постављали су питања, коментарисали, паралелно радили на рачунарима. Наставници ОШ " Академик Миленко Шушић" у Гучи ће наставити да обучавају своје колеге које нису могле да присуствују.Марија Јакшић

среда, 5. фебруар 2020.

Полугодишњи / годишњи извештај о стручном усавршавању 2019 / 2020.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Назив и место установе
ОШ „Академик Миленко Шушић „ у Гучи
Име и презиме
Марија Јакшић (Marie Soleil)
Радно место
Наставник француског језика
Мејл адреса
marijajak79@gmail.com
soleilmariemj@gmail.com
digitalnamsj@gmail.com
marija.jaksic@digitalnaucionica.edu.rs
WEB адреса

Број телефона
Година/период за који се извештај пише
2019/2020. година


Стручно усавршавање у установи

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време

Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање,
ауторство,
координисање,   вођење, остало...)
Навести списак присутних
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
Стручно усавршавање
у установи
1.
„Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним потребама,
развојним тешкоћама“
Наставничко веће
23.10.2019.
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа,
Колеге из СШ „ Драгачево“
Потврда
5
2.
Презентација
педагога "Облици наставе/ диференцирана
настава"
Наставничко веће
3.12.2019.
присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа
Извештај и евиденција
педагога,
докази у електронском портфолију
1
3.
Презентација секретара "ПРАВИЛНИКА О  ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ
Наставничко веће
26.11.2019.
присуство
анализа дискусија
Записник Наставничког већа,
извештај у електронском портфолију
1
4.
Приказ педагошке документације и електронског портфолија
Стручно веће за друштвене науке
28.1.2020.
организација,
припрема
реализација
Записник Стручног већа за друштвене науке,
докази у електронском портфолију.
6
5.
Презентација уџбеника за 7. разред
Издавачка група Клет
1.2.2020.
Дом културе у Чачку
присуство
анализа дискусија
Предметни наставници из Моравичког округа
Потврда
Фотографије и извештај у електронском портфолију и 
1
6.
Приказ дигиталног алата "QR code"
ОКЦ
5.2.2020.
Чачак
присуство
анализа дискусија
Предметни наставници из Моравичког округа
Извештај у електронском портфолију 
1
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
7. Радионица - обука за израду педагошке документације Стручно веће за друштвене науке 24.2.2020.
У школи
организација,
припрема
реализација
Сунчица Рацковић Попуњен упитник,
извештај у електронском портфолиу.
8
8. Приказ и обука за рад у електронском дневнику Наставничко веће 25.2.2020. присуство
анализа дискусија
Наставници и учитељице. Извештаји наставника 2
9.  Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика Друштво за образовање
Клет
28.2.2020.
Онлајн
присуство
анализа дискусија
Драгана Анђелић
Светлана Јаковљевић
Марија Јакшић
Извештаји наставника,
мејл позива на вебинар
2
10.  Радионица - Унос оцена у електронском дневнику. Стручно веће за разредну наставу;
Стручно веће за друштвене науке;
28.2.2020. организација,
припрема
реализација
Јелена Златић
Марија Јакшић
Сунчица Рацковић
Извештај о радионици,
Преглед електронског дневника,
Попуњен упитник
8
11. Радионица - унос одржаних часова у електронском дневнику Стручно веће за разредну наставу;
Стручно веће за друштвене науке;
4.3.2020. организација,
припрема
реализација
Јелена Златић
Марија Јакшић
Сунчица Рацковић
Извештај о радионици,
Преглед електронског дневника,
Попуњен упитник
8
12. Онлајн вебинар за француски језик као подршка наставницима уз презентацију дигиталног уџбеника Друштво за образовање
Клет
6.3.2020.
Онлајн
организација,
припрема
реализација
Марија Јакшић
Дејан Јанковић
Наставници француског језика из Србије
Слика екрана са вебинара
Видео 
6
УКУПНО
15
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
вођење, остало...)
Документ који доказује
реализацију, односно број сертификата,
потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
.
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења
К1
П1
17.8.2019.
Београд
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Уверење
Бр. 1784/2019 / 9935
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Београд
24
2.
"Веб алатима до интерактивне   наставе"
K2
П1
децембар-
јануар
Присуство
Анализа
Дискусија
                           Евалуација
Уверење
Бр.
Образовно креативни центар Бор
36
3.
"Мој час - учење за трећи миленијум"


К2                 
П3
18.1.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
                            Евалуација
8
4.
Стручни скуп
„Образовна академија“
К2
П1
1.2.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
                            Евалуација
Издавачка група Клет
1
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
5. Национална обука
"Пројектна настава"
К2 П1 19.2. - 20.3.
Присуство
Анализа
Дискусија
                            Евалуација
ЗУОВ 16
УКУПНО
69

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?
Креирање интерактивних веб алата.
Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Рецензија уџбеника Club@do 3ИК Клет

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Звање стечено у току ове године:
Напомена
-


                                                                                                              Потпис наставника:
                                                                                                                                                                                                  Марија Јакшић