Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

Годишњи план стручног усавршавања

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА 2020/ 2021. ГОД.

Име и презимe
МАРИЈА ЈАКШИЋ

Назив установе и радног места
Основна школа „Академик Миленко Шушић“ Гуча

Последњи завршени ниво образовања
VII

Звање
Професор француског језика и књижевности

Ниво и врста образовања потребни за обављање посла у складу са систематизацијом, односно описом посла
VII
Професор француског језика и књижевности

Знања и вештине потребни за обављање посла
Комуникацијске, мотивационе и организационе вештине,познавање закона, прописа, процедура, самоевалуација, тимски рад,  сарадња са осталим учесницима у образовном – васпитном процесу,...

Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години
Креирање / приказивање дидактичког материјала
Играње програмирањем
Назив планираног стручног усавршавања (нпр: тема огледног/угледног часа, назив активности, назив програма стручног усавршавања, тема конференције или стручног скупа итд.)
Област вредновања
Планирано
време
остваривања (реализације)
Начин учествовања
(начин реализације)
Бодови / трајање (бр., сати)
Прихваћено,
одобрено

Планирано стручно усавршавање у установи:

Приказ реализације угледног часа:
„Leçon 2 – Ma famille“
- пети разред

Фебруар/ март
2020.год.
реализатор
8


Приказ резултата примене наученог на стручном усавршавању(ефекти у настави)
1В
У току године
реализатор
2х6


Приказ стручне књиге, приручника, стручног чланка, дидактичког материјала
(штампаног и дигиталног)
У току године
реализатор
6


Присуство
облицима стручног усавршавања
Током школске године
слушалац
5


Реализација програма од националног интереса ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
Август- октобар
Реализатор / Водитељ обуке
10


Учествовање у програмима од националног значаја у установи
-         Дигитални ментор на Националном образовном порталу
јун- септембар
Реализатор
10Планирано стручно усавршавање ван установе:

"Програмирање – програмирање игре и играње програмирањем"* Програм се реализује само електронским путем.
kat. бр. 302

К1
П 1

У току школске године
слушалац
32 бода
Напомена: У току школске године потрудићу се да присуствујем свим облицима стручног усавршавања које ће изводити моје колеге из школе, нарочито из стручног већа разредне наставе.

Име и презиме: _______ЈАКШИЋ МАРИЈА___________________


ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА 2019/ 2020. ГОД.
Име и презимe
МАРИЈА ЈАКШИЋ
Назив установе и радног места
Основна школа „Академик Миленко Шушић“ Гуча
Последњи завршени ниво образовања
VII
Звање
Професор француског језика и књижевности
Ниво и врста образовања потребни за обављање посла у складу са систематизацијом, односно описом посла
VII
Професор француског језика и књижевности
Знања и вештине потребни за обављање посла
Комуникацијске, мотивационе и организационе вештине,познавање закона, прописа, процедура, самоевалуација, тимски рад,  сарадња са осталим учесницима у образовном – васпитном процесу,...
Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години
Креирање / приказивање дидактичког материјалаНазив планираног стручног усавршавања (нпр: тема огледног/угледног часа, назив активности, назив програма стручног усавршавања, тема конференције или стручног скупа итд.)
Компетенција
Приоритет
Област вредновања
Планирано
време
остваривања (реализације)
Начин учествовања
(начин реализације)
Бодови / трајање (бр., сати)
Прихваћено,
одобрено
Планирано стручно усавршавање у установи:

Реализација угледног часа:
„Leçon 2 – Ma famille“
- пети разред

К2
П1
Фебруар/ март
2020.год.
реализатор
8

Приказ педагошке документације
К2
П1
У току године
реализатор
6

Приказ интерактивног блога

К2
П1
У току године
реализатор
6

Приказ штампаног и дигиталног уџбеника
К2
П1
У току године
реализатор
6

Приказ дидактичког дигиталног материјала
К2
П1
У току године
реализатор
6

Присуство
облицима стручног усавршавања
К2
П1
Током школске године
слушалац
5

Реализација програма од националног интереса ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА
К1
К2
П2
Јун - август
Реализатор / Водитељ обуке
10


Планирано стручно усавршавање ван установе:

"Веб алатима до интерактивне наставе"* Програм се реализује само електронским путем.

К2
П 10

У току школске године
слушалац
36 бодова
5 седмица


Напомена: У току школске године потрудићу се да присуствујем свим облицима стручног усавршавања које ће изводити моје колеге из школе, нарочито из стручног већа разредне наставе.

Име и презиме: _______ЈАКШИЋ МАРИЈА___________________


Нема коментара:

Постави коментар