Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

Стручно усавршавање ван установе

Извештај запосленог о стручном усавршавању и напредовању ван установе
Од 2009 до 2013 године
Облик и назив стручног усавршавања
Датум реализације
Број бодова
(сати)
Начин учествовања
(присуство, излагање,ауторство, координисање, вођење, остало)
Документ који доказује реализацију, односно број сертификата, потврде/уверења и ко га је издао

Семинар

„Утицај медија на дете предшколског и школског узраста“

28.-29.04.2011.

Чачак

16 сати

Присуство

Бр.843

Р.центар за проф.развој запослених у образовању, Чачак

Семинар

„Деца са сметњама у развоју у предшколској установи и школи“

20.-21.06.2012.

Београд

16 сати

Присуство

Бр.1206304/21

Удружење „МОСТ“ за сарадњу и посредовање,Београд

 

Стручни скуп-ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, НАПРЕДОВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА                                                                        

4.10.2012.

Чачак

(  1 бод)

 

Присуство

Бр.834/53

Регионални центар за професионални развој заослених у образовању Чачак

Семинар „Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи

12.12.2012.

Ниш

( 8 сати)

 

Присуство

Бр.176/21-   

Едукативни центар „Мултимедиа“ Ниш                                        

 

Семинар „Оцењивање ученика“
23.12.2012.
Београд
( 8 сати)

Присуство
          Бр.22-125-023
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,Београд                                                  
Зимска школа професора француског језика-
9-12.01.2013
Београд
(32 сата)

Присуство
Бр.63/2013 и 195/2013       
Удружење професора француског језика Србије Београд                 
Семинар „Планирање стручног усавршавања и напредовања“-
23.2.2012.
Ужице
( 8 сати)

Присуство
Бр.356/13
Регионални центар за проф.развој запослених у образовању ,Ужице
Стручни скуп-САРАДЊА ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦЕ
28.3.2013.
(  1 бод)
Присуство
    Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак                                                         

Трибина-РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

6.4.2013.

(  1 бод)

 

Присуство
     Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак                                                        


Стручни скупови : 3 бода
Семинари: 88 сати

Предато: јун 2013                                                                                                                                 Наставник: Јакшић Марија

Извештај о стручном усавршавању ван установе школске 2012/2013
Датум
Ком семинару сте присуствовали; број сати
4.10.2012.

Стручни скуп-ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, НАПРЕДОВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА

Бр.834/53                                                                                        (  1 бод)

 

12.12.2012.

Семинар „Појачан васпитни рад“

Бр.176/21-                                            ( 8 сати)

 

23.12.2012.
Семинар „Оцењивање ученика“-
                                                             ( 8 сати)
9-12.01.2013
Зимска школа професора француског језика-
Бр.63/2013 и 195/2013                           (32 сата)
23.2.2012.
Семинар „Планирање стручног усавршавања и напредовања“-
Бр.934                                                   ( 8 сати)
28.3.2013.
Стручни скуп-САРАДЊА ОБРАЗОВНЕ
УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦЕ
                                                             (  1 бод)
6.4.2013.

Трибина-РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

                                                              (  1 бод)
Семинари:   56 сати                                                                                                                      Наставник: Јакшић Марија
Стручни скупови,трибине...: 3 бода                                                  

Стручно усавршавање ВАН УСТАНОВЕ школске 2013/2014

Р.бр.
Назив стручног усавршавања
Време остваривања


Каталошки број

Компетенција

Приоритет
Активности

Увид у реализацију
Број бодова

1
Семинар
„Мотивација за учење и психолошки принципи учења 1“
13.10.2013
153/1-03-00027/2013 од 13.10.2013
К2
П 5,6
Присуство
Анализа и дискусија

Уверење о савладаном програму стручног усавршавања
8
2
Стручни скуп
„Портфолио-фактор развоја запослених у образовању“
16.октобра 2013

К1

Присуство
Анализа и дискусија
Увид о присуству семинара је уверење о савладаном програму стручног усавршавања
1
3
Стручна трибина
 „Каква питања воде до знања?“(Клет)

4.12.2013.
1473-4/2013 од 30.10.2013
К1

Присуство
Анализа и дискусија
Уверење о савладаном програму стручног усавршавања
1
4
Семинар
„Евалуација и сертификација у настави француског језика“
1.3.2014.
890-686/2012 од 9.маја 2012.
К1

Присуство
Анализа и дискусија
Уверење о савладаном програму стручног усавршавања
8
5.
„Обука главних учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања у циљу осигурања квалитета завршног испита“
10.6.2014
17.6.2014.
1162/1, od 27. Maja 2013.
К1

Присуство
Анализа и дискусија
Решење Министарства просвете и решење о дежурству наставника
8

                                                                                                                                   ЈАКШИЋ МАРИЈА

Стручно усавршавање ВАН УСТАНОВЕ школске 2014/2015

Назив стручног усавршавања
Време остваривања
Каталошки број
Активности
Компетенција
Приоритет

Увид у реализацију
Број бодова

Семинар „Педагошка радионица за професоре француског језика“
26.10.2014
Ужице
247/2014
Присуство
Анализа и дискусија
К2
П1

Уверење о савладаном програму стручног усавршавања
8
Семинар „Педагошка радионица за професоре француског језика“
15.11.2014Чачак.
327/2014
Присуство
Анализа и дискусија
К2
П1
Увид о присуству семинара је уверење о савладаном програму стручног усавршавања
8
Стручна трибина“Зашто је важносамовредновање ученика и ученица“
1.12.2014.

Присуство
Анализа и дискусија

К2
П1
Уверење о савладаном програму стручног усавршавања
1УКУПНО
17

ЈАКШИЋ МАРИЈА

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  ВАН УСТАНОВЕ од 2014.-2016.ГОД.
 

Кат.бр./
Компет./
Приоритет
Назив реализованог стручног усавршавања
Време остваривања
Број сати
Ван установе

211/2015
K2
П1
,,Педагошка радионица за професоре француског језика,,
11.10.2014.
Чачак
8
301/2015
К2
П1
,,Педагошка радионица за професоре француског језика,,
22.11.2014.
Чачак
8
400/2015
К2
П1
,,Педагошка радионица за професоре француског језика,,
13.12.2014.
Чачак
8

25
К2
П1
434 Примена интерактивних /дигиталних уџбеника у настави
26.3.2016.
Ниш
8УКУПНО
32 сатa
                                                            

                                                                                                                                                                           ЈАКШИЋ МАРИЈА Стручно усавршавање ван установе 2016/ 2017.

Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
Вођење, остало...)
Документ који доказује
Реализацију, односно број сертификата,
Потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
Стручно усавршавање
Ван установе
1.
Настава и учење француског језика-сазнајмо,разменимо,применимо
К1
П1
5.3.2017.
ПРИСИСТВО
Удружење професора француског језика србије,Београд

Бр.6/2017
8
2.
Настава и учење француског језика-сазнајмо,разменимо,применимо
К1
П1
5.3.2017.
ПРИСИСТВО
Удружење професора француског језика србије,Београд

Бр.41/2017
8
УКУПНО
16

Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Организација књижевног поднева
Администрација школског сајта
Уређивање и објављивање видеа
Оснивање и администрација странице на интернету


Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
/Присуство на  угледном  часу
Излагање са стручних усавршавања - слушалац
Културне манифестације у школи


Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
/

Звање стечено у току ове године:
/
Напомена                                                                                                        Име и презиме: _____МАРИЈА ЈАКШИЋ


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ од 2018. – 2019. године

Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
Вођење, остало...)
Документ који доказује
Реализацију, односно број сертификата,
Потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
1.
Програм обуке за запослене у образовању /дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
К1

25.1.2019.
Београд
Присуство
118/2019 / 657
19,5
2.
У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и ми
К4
П4
5.3.2018.
Присуство
185/27
8
3.
Самовредновање у функцији развоја школа/установа
К2
П2
1.2.-2.2.2018.
Присуство
СМВ-124-009
16
УКУПНО
43,5

Нисам се усавршавала ван установе у првом полугодишту.
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Креативну употребу уџбеника,кооперативно учење,интернет ,јутјуб и блог у настави,креирање дигиталног уџбеника.

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Коуторство и презентације дигиталног уџбеника за француски језик

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Угледни час- није одржан због превише обавеза око свих осталих облика усавршавања.             


Звање стечено у току ове године:

Напомена

-


                                                                                                                                                                             МАРИЈА ЈАКШИЋ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Од 2018. -2019.

Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
Вођење, остало...)

Документ који доказује
Реализацију, односно број сертификата,
Потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
1.
Програм обуке за запослене у образовању /дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
К1

25.1.2019.
Београд
Присуство

118/2019 / 657
19,5
2.
У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и ми
К4
П4
5.3.2018.
Присуство

185/27
8
3.
Самовредновање у функцији развоја школа/установа
К2
П2
1.2.-2.2.2018.
Присуство

СМВ-124-009
16
4.
Програм обуке за водитеље у обуци /дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
К1
К2
П2
10. Мај
Београд
Присуство

1545/2019/170
16
5.
Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик
К1
П2
6.3.2019.
Присуство

Број ПОСП-СЈ-902
8
УКУПНО
67,5

Нисам се усавршавала ван установе у првом полугодишту.
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Креативну употребу уџбеника,кооперативно учење,интернет ,јутјуб и блог у настави,креирање дигиталног уџбеника.

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Коуторство дигиталног уџбеника за француски језик

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Угледни час- није одржан због превише обавеза око свих осталих облика усавршавања.             


Звање стечено у току ове године:

Напомена

-


МАРИЈА ЈАКШИЋ

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ

 

 

Назив стручног усавршавања

Компетенција (К1, К2 К3, К4)

Приоритет

Време

Начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство, координисање,

вођење, остало...)

Документ који доказује

реализацију, односно број сертификата,

потврде /уверења и ко га је издао

Број сати

 

.

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења

К1

П1

17.8.2019.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

Уверење

Бр. 1784/2019 / 9935

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Београд

24

 

2.

"Веб алатима до интерактивне   наставе"

K2

П1

децембар-

јануар

Присуство

Анализа

Дискусија

                           Евалуација

Уверење

Бр.

Образовно креативни центар Бор

36

 

3.

"Мој час - учење за трећи миленијум"

 

 

К2                 

П3

18.1.2020.

Присуство

Анализа

Дискусија

                            Евалуација

 

8

 

4.

Стручни скуп

„Образовна академија“

К2

П1

1.2.2020.

Присуство

Анализа

Дискусија

                            Евалуација

Издавачка група Клет

1

 

5.

Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе

К1

П2

10.2.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

   Евалуација

Завод за унапређивање образовања и васпитања

16

 

УКУПНО

85


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Од 2019. - 2020.
Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
Вођење, остало...)
Документ који доказује
Реализацију, односно број сертификата,
Потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
1.
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ
КА ИСХОДИМА УЧЕЊА
К1
17.8.2019.
Београд
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
1784/2019 / 9935
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Београд
24
2.
"Веб алатима до интерактивне наставе"
K2
П1
децембар-
јануар
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Образовно креативни центар Бор
36
3.
"Мој час - учење за трећи миленијум"


К2                 
П3
18.1.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
8
4.
Стручни скуп
„Образовна академија“
К2
1.2.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Издавачка група Клет
1
УКУПНО
69

Нисам се усавршавала ван установе у првом полугодишту.
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?
Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Рецензија уџбеника Club@do 3ИК Клет
Коауторство дигиталног уџбеника за француски језик Club@do 3ИК Клет
Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Звање стечено у току ове године:
Напомена
-


МАРИЈА ЈАКШИЋ


ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У ПЕРИОДУ ОД СЕПТЕМБРА 2017 ДО ОКТОБРА 2020

(МОЈ ТРЕЋИ ЦИКЛУС)

Назив и место установе

ОШ „Академик Миленко Шушић „ у Гучи

Име и презиме

Марија Јакшић

Радно место

Наставник француског језика

Мејл адреса

marijajak79@gmail.com

soleilmariemj@gmail.com

marija.jaksic@osguca.edu.rs

 

 

 

WEB адреса

www.francaisavecsm.blogspot.rs

 

https://www.facebook.com/francollege/

 

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/

https://frankolezms.wixsite.com/website

 

 

 

 

 

 

 

Број телефона

 

Година/период за који се извештај пише

Период од 2017 до 2020

 

 

Назив стручног усавршавања

Компетенција (К1, К2 К3, К4)

Приоритет

Време

Начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство, координисање,

вођење, остало...)

Документ који доказује

реализацију, односно број сертификата,

потврде /уверења и ко га је издао

Број сати

1.

У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и ми

К4

П4

5.3.2018.

Чачак

присуство

185/27

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак

8

2.

Самовредновање у функцији развоја школа/установа

К2

П2

1.2.-2.2.2018.

Београд

присуство

СМВ-124-009

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд

16

3.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА

К1

К2

П1

24.8.2018.

Београд

присуство

118/2019 / 657

Завод за унапређивање образовања и васпитања

19,5

4.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ВОДИТЕЉЕ У ОБУЦИ /ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА

К1

К2

П2

10. мај 2019.

Београд

присуство

1545/2019/170

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

16

5.

ОБУКА НАСТАВНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ЗА ПРИМЕНУ ОПШТИХ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК

К1

П2

6.3.2019.

Београд

присуство

Број ПОСП-СЈ-902

8

6.

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења

К1

П1

17.8.2019.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

Уверење

Бр. 1784/2019 / 9935

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Београд

24

7.

"Веб алатима до интерактивне   наставе"

K2

П1

децембар-

јануар

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

Уверење

Бр.  25997

Образовно креативни центар Бор

36

8.

"Мој час - учење за трећи миленијум"

 

 

К2                 

П3

18.1.2020.

Присуство

Анализа

Дискусија

                            Евалуација

Није стигло

8

9.

Трибина

„Учимо креативно, градимо партнерства: Квалитетнији рад са ученицима и њиховим родитељима.“

К2

П1

2.1.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

6765/2020

Кlett  друштво за развој образовања, Београд

1

10.

Вебинар

„Иновативне методе учења – Како подстакнути скривене потенцијале ученика (Др Ранко Рајовић)

К2

П1

28.2.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

28100/2020

Кlett  друштво за развој образовања, Београд

1

11.

Вебинар

„ Управљање временом у циљу организације часа (мср Драгана Василијевић)“

К2

П1

12.3.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

28099/2020

Кlett  друштво за развој образовања, Београд

1

12.

Вебинар

„ Невербална комуникација – говор тела (Марко Буразор)“

К2

П1

6.4.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

28098/2020

Кlett  друштво за развој образовања, Београд

1

13.

Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе

К1

П2

10.2.2020.

Београд

Присуство

Анализа

Дискусија

Евалуација

446/2020/25

Завод за унапређивање образовања и васпитања

16

УКУПНО

155,5

 

 

Марија Јакшић – Marie Soleil

Нема коментара:

Постави коментар