Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

Стручно усавршавање у установи

Извештај о стручном усавршавању у установи школске 2012/2013.
Датум
Која активност је реализована;како сте учествовали-број бодова
24.10.2012.
Студијско путовање у Крагујевац у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“-(учешће)- 2 бода.
12.11.2012.
Презентација студијског путовања у ОШ у Гучи -
(излагач)-3 бода.
12.11.2012.
Презентација „Професионална орјентација“ у ОШ у Гучи -
(присуство)-1 бод.
24.11.2012.
Оснивачка скупштина удружења професора страних језика Моравичког округа-
( присуство)-2 бода.
18.01.2013.
Мој угледни час у одељењу 5/2-„Aujourdhui „у ОШ у Гучи -
(извођење угледног часа)- 8 бодова.
23.1.2013.
Презентација правилника о оцењивању у ОШ у Гучи -
(излагач)- 3  бод.
27.01.2013.
Светосавска приредба у ОШ у Гучи-
(присуство)-1 бод.
2.2.2013.
Скупштина удружења професора страних језика Моравичког округа-
( присуство)-2 бода.
5.2.2013.
Стручни скуп у ОШ у Гучи„Васпитање без казне и награде“
(присуство)-1 бод
22.2.2013.
Организован одлазак у биоскоп“Ледено доба“-
(Организовање одласка)-3 бода.
26.2.2013.
Угледни час из биологије код Весне Пуаче у ОШ у Гучи -
(присуство)-2 бода.
  5.3.2013
Клеттова презентација уџбеника у ОШ у Гучи -
(присуство)-1 бод

5.3.2013
Маскембал у ОШ у Гучи-
 (присуство)-1 бод
5.3.2013
Угледни час из хемије код Гордане Поповић у ОШ у Гучи -
(присуство)-2 бода.
  7.3.2013.
Угледни час из техничког и информатичког образовања код Наталије Топаловић у ОШ у Гучи -
(присуство)-2 бода.
10.3.2013.
Општинско такмичење из страних језика-
(организација)-1 бод
11. 3.2013.
Презентација са сајма учила  у Келну у ОШ „Котража“-
(присуство)-1 бод
11.3.2013.
Презентација сазнања са семинара о портфолију ученика у ОШ „Котража
(присуство)--1 бод.
20.3.2013.
Мој угледни час у одељењу 7/2 „Non à la violence“ у ОШ у Гучи -
(извођење угледног часа)-8 бодова.
20.3.2013
Угледни час из биологије Светлане Петровић у ОШ у Гучи -
(присуство)-2 бода.
28.3.2013.
 Организован одлазак у биоскоп „Звончица 4“
(Организовање одласка)-3  бода.
8.4.2013.
Угледни час из ликовне културе код Милоша Шушића у ОШ „Котража“-
(Присуство)-2 бода
Укупан број бодова :  52 бода                                                                                    Наставник: Јакшић Марија
Стручно усавршавање У УСТАНОВИ школске 2013/2014.

Р.бр.
Назив стручног усавршавања
Време остваривања
Активности

Увид у реализацију
Број сати
СЕПТЕМБАР
1.
Презентација о правним регулативама и изменама и допунама у закону
29.8.2013
Присуство
Анализа и дискусија

Записник Наставничког већа
2
2.
Презентација новог правилника о оцењивању
18.9.2013
Присуство
Анализа и дискусија
Записник Наставничког већа
2
3.
Одржавање кроса РТС-а
20.09.2013
Планирање
Организација
Анализа и дискусија
Књига обавештења
1
4.
Обележавање осамдесетогодишњице рођења Мике Антића.

30.09.2013
Планирање
Организација
Анализа и дискусија

Књига обавештења
1

ОКТОБАР
5.
Угледни час из француског језика на тему „Vive les mails et les correspondants 
4.10.2013
Припрема
Излагање
Организација

Дневик рада
Записник са угледног часа
8

НОВЕМБАР
6.
Презентација акционог плана школског тима за самовредновање и правилника о стручном усавршавању
1.11.2013
Присуство
Анализа и дискусија
Записник Наставничког већа
2
7.
„Новембарски дани просветних радника Моравичког округа“
4.11.2013
Присуство


Потврда о присуству
1
8.
Угледни час из техничког и информатичког образовања на тему „Програм за обраду текста“
12.11.2013
Присуство
Анализа и дискусија
Дневик рада
Записник са угледног часа
2
9.
Презентација на тему  „Мотивација за учење и психолошки принципи учења 1“активу биологије и хемије
13.11.2013
Припрема
Излагање
Организација
Свеска вођења евиденција
4
10.
Презентација „Портфолио-фактор развоја запослених у образовању“ активу биологије и хемије
20.11.2013.
Припрема
Излагање
Организација
Свеска вођења евиденција
4
11.
Презентација „Портфолио-фактор развоја запослених у образовању“ активу за стране језике
27.11.2013
Припрема
Излагање
Организација
Свеска вођења евиденција
4
ДЕЦЕМБАР
12
Презентација на тему  МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА 1“активу за стране језике
4.12.2013.
Припрема
Излагање
Организација
Свеска вођења евиденција
4
13
Презентација Јелене Вукашиновић на тему:
„Дислексија,дисграфија,
дискалкулија“
4.12.2013.
Присуство
Анализа и дискусија
Свеска вођења евиденција
(педагога)
2
14
Угледни час из математике наставника Милана Вујичића:
„Појам разломка“
23.12.2013.
Присуство
Анализа и дискусија
Дневик рада
Записник са угледног часа
2
15.
Приказ уџбеника и мултимедијалних садржаја(Клет)
4.12.2013.
Присуство
Анализа и дискусија
Потврда о присуству
2

JAНУАР

16.
Презентација студијског путовања у Словенију
3.01.2014.
Присуство
Анализа и дискусија
Записник Наставничког већа
2
17.
Савиндан
27.1.2014
Учесник у реализацији
Евиденција директора школе
6
18
Угледни час из биологије
29.1.2014.
Присуство
Анализа и дискусија
Дневник образовно-васпитног рада
2

ФЕБРУАР

19
Састанак удружења професора страних језика Моравичког округа
1.2.2014.
Присуство
Анализа и дискусија
Записник удружења
1
20
Књижевно вече српске,француске и руске поезије
14.2.2014
Организација
Припрема
Реализација
Извештај о раду школе
6
МАРТ
21.
Књижевно вече поводом промоције збирке песама Бoриса Капетановића
13.3.2014.
Присуство
Анализа и дискусија
Свеска вођења евиденција
2
22.
Предавање кроз презентацију на тему: „ Културна обележја Рома“-Наташа Дарковић
31.3.2014
Присуство
Анализа и дискусија
Записник Наставничког већа
2
МАЈ
23.
Ученички крос
23.5.2014.
Организација одласка ученика
Присуство

Књига обавештења
1

63 сати                                                           ЈАКШИЋ МАРИЈА

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ школске 2014/2015.
Назив стручног усавршавања
Време остваривања
Активности

Увид у реализацију
Број сати
Стручно путовање и посета ЈКП „ДУБОКО“ Ужице ( присуство и организација)
17.9.2014
-Организација
-Реализација
- Анализа и дискусија

Евиденција – списак учесника у
6
Угледни час; Проф. Марија Јакшић, француски језик, наст. Јед.- Vive les mails  , Modul 1 - Здраво  
9.10.2014
Планирање
Организација
Анализа и дискусија
Евиденција у дневнику образовно-васпитног рада
8
Сајам школског издаваштва
24.10.2014.
Планирање
Организација
Анализа и дискусија
Књига обавештења
3
Школски крос
27.10.2014.
Присуство
Анализа и дискусија
Књига обавештења
3
Презентација уџбеника ИК „Клет“ за француски језик
1.12.2014.
Присуство
Анализа и дискусија

Потврда
2
Презентација са семинара „Педагошка радионица за професоре француског језика“одржаног 26.10.2014 Активу за стране језике
Новембар
Планирање
Организација
Анализа и дискусија

Записник са актива страног језика
4
Презентација са семинара „Педагошка радионица за професоре француског језика“одржаног 15.11.2014.Активу за стране језике
Новембар
Планирање
Организација
Анализа и дискусија

Записник са актива страног језика
4
Угледни час из математике код наставника Милана Вујичића
Новембар
Присуство
-Анализа и дискусија               -Писани извештај

Евиденција у дневнику образовно-васпитног рада

2

УКУПНО
32

Стручно усавршавање У УСТАНОВИ школске 2015/2016.


Р.бр.
Назив стручног усавршавања
Време остваривања
Активности

Увид у реализацију
Број сати
1.
Културне манифестације  представе у Дому културе- Гуча); Крос – вођење ученика и присуство
Током I полугодишта
-Вођење ученика  -Присуство
-Анализа и дискусија   -организација, писани извештај              
Евиденција  у дневнику образовно- васпитног рада –ОШ,, Академик Миленко Шушић,, Гуча
3
2.
Савиндан – школска слава (присуство у ОШ „Др Драгиша Мишовић“)
27.1.2016
- Организација, реализација)
Евиденција кроз писани извештај у портфолију наставника,
2
3
Презентација члану актива страних језика са семинара „Педагошка радионица“
 ( Иизлагач)        
23.11.2015.
Писана припрема за излагање, Организација, Припрема материјала за присутне, реализација, дискусија и анализа
Евиденција кроз писани извештај у портфолију наставника, свеска актива за стране језике
4
4
Презентација члану актива страних језика са семинара „Педагошка радионица“

16.12.2015
Писана припрема за излагање, Организација, Припрема материјала за присутне, реализација, дискусија и анализа
Евиденција кроз писани извештај у портфолију наставника, свеска актива за стране језике
4
5.
Јавни час из класе хармонике-присуство
28.12.2015
-реализација, дискусија и анализа
Евиденција кроз писани извештај у портфолију наставника
2
6.
Приредба поводом промоције француског језика-организација
5.11.2015.
Планирање
Организација
Анализа и дискусија
Евиденција кроз писани извештај у портфолију наставника, свеска актива за стране језике
6
7.
Презентација педагога на тему Професионалне орјентације
Октобар 2015
-реализација, дискусија и анализа
Евиденција у свесци Професионалне орјентације
2
8.
Састанци професионалне орјентације-
Координатор(3 састанка)
Током првог полугодишта
Припрема материјала
Вођење састанка
Писање извештаја
Анализа и дискусија
Евиденција у свесци Професионалне орјентације
6

УКУПНО
29


               


Стручно усавршавање у установи 2016/ 2017.

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало...)
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
Стручно усавршавање
у установи
1.
Предавање „Колико познајеш српски правопис и граматику“.
Стручно веће за српски језик
9.9.2016.
присуство
Летопис школе
2
2.
Угледни час енглеског језика Сунчице Рацковић „Hello“

#
Стручно веће за стране језике
септембар
присуство
Извештај о одржаном часу
2
3.
Књижевно подне са песникињом Светланом Вучковић
Стручно веће за српски језик
Стручно веће за стране језике
23.10.2016.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
4.
Стваралаштво Бориса Капетановића у оку професора


Стручно веће за српски језик

4.11.2016.
присуство
Школски сајт
2
5.
Презентација о истраживању „Колико познајеш српски правопис и граматику“.
Марије Крунић
Наставничко веће
новембар
присуство
Записник седнице Наставничког већа
2
6.
Презентација о анкети спроведеној у 2015/2016 год. тима“ Настава и учење“
Наставничко веће
новембар
излагање
Записник седнице Наставничког већа
4
7.
Књижевно подне са песникињом Надеждом Танасковић
Стручно веће за српски језик
Стручно веће за стране језике
24.11.2016
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
8.
Презентација на тему
 „ Мотивација-Могућа мисија“ Милице Марковић,члана стручног већа за стране језике
Стручно веће за стране језике
5.12.2016.
присуство
Свеска евиденције стручног већа за стране језике
2
9.
Фестивал науке у Београду
Наставничко веће
17.12.2016.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
10..
Хуманитарна приредба у организацији  Црвеног крста
Стручно веће за стране језике
23.12.2016.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
11.
Сарадња са ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана
Израда и размена креативних честитки између ученика
Стручно веће за стране језике
10.1.2017.
организација
Школски сајт

6
12.
Администратор сајта:
„Francollège Akademik Milenko
Šušić“

https://www.facebook.com/francollege/
Стручно веће за стране језике
Прво полугодиште
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
5
13.
Администратор сајта:
ОШ  „Академик Миленко Шушић“

https://www.facebook.com/AkademikMilenkoSusic/
Стручно веће за стране језике
Прво полугодиште
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
5

14.
Администратор странице за учење француског језика:

http://francaisavecsm.blogspot.rs/
Стручно веће за стране језике
Прво полугодиште
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
5

15.
Администратор јутјуб канала за учење француског језика:

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

Стручно веће за стране језике
Прво полугодиште
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
5
УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ
64
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Организација књижевног поднева
Администрација школског сајта
Уређивање и објављивање видеа
Оснивање и администрација странице на интернету


Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
/Присуство на  угледном  часу
Излагање са стручних усавршавања - слушалац
Културне манифестације у школи


Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
/

Звање стечено у току ове године:
/
Напомена

-Стручно усавршавање у установи 2016 / 2017.

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време
Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало...)
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
Стручно усавршавање
у установи
1.
Предавање „Колико познајеш српски правопис и граматику“.
Стручно веће за српски језик
9.9.2016.
6.
присуство
Летопис школе
2
2.
Угледни час енглеског језика Сунчице Рацковић „Hello“

#
Стручно веће за стране језике
септембар
1.
присуство
Извештај о одржаном часу
2
3.
Књижевно подне са песникињом Светланом Вучковић
Стручно веће за српски језик
Стручно веће за стране језике
23.10.2016.
6.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
4.
Стваралаштво Бориса Капетановића у оку професора


Стручно веће за српски језик

4.11.2016.
6.
присуство
Школски сајт
2
5.
Презентација о истраживању „Колико познајеш српски правопис и граматику“.
Марије Крунић
Наставничко веће
новембар
6.
присуство
Записник седнице Наставничког већа
2
6.
Презентација о анкети спроведеној у 2015/2016 год. тима“ Настава и учење“
Наставничко веће
новембар
6.
излагање
Записник седнице Наставничког већа
4
7.
Књижевно подне са песникињом Надеждом Танасковић
Стручно веће за српски језик
Стручно веће за стране језике
24.11.2016
6.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
8.
Презентација на тему
 „ Мотивација-Могућа мисија“ Милице Марковић,члана стручног већа за стране језике
Стручно веће за стране језике
5.12.2016.
2.
присуство
Свеска евиденције стручног већа за стране језике
2
9.
Фестивал науке у Београду
Наставничко веће
17.12.2016.
6.
организација
Школски сајт
Летопис школе
3
10..
Хуманитарна приредба у организацији  Црвеног крста
Стручно веће за стране језике
23.12.2016.
6.
организација
Школски сајт
Летопис школе
6
11.
Сарадња са ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана
Израда и размена креативних честитки између ученика
Стручно веће за стране језике
10.1.2017.
6.
организација
Школски сајт

3
12.
Администратор сајта:
„Francollège Akademik Milenko
Šušić“

https://www.facebook.com/francollege/
Стручно веће за стране језике
Прво и друго полугодиште
12.
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
10
13.
Помоћник администратора сајта:
ОШ  „Академик Миленко Шушић“

https://www.facebook.com/AkademikMilenkoSusic/
Стручно веће за стране језике
Прво и друго полугодиште
12.
Помоћник администратора
Школски сајт
Извештај у портофолију
5

14.
Администратор странице за учење француског језика:

http://francaisavecsm.blogspot.rs/
Стручно веће за стране језике
Прво и друго полугодиште
12.
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
10

15.
Администратор јутјуб канала за учење француског језика:

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

Стручно веће за стране језике
Прво и друго полугодиште
12.
администратор
Школски сајт
Извештај у портофолију
10

16.
Март –месец франкофоније

Стручно веће за стране језике
Март 2017.
6.
Организатор
реализатор
Школски сајт, летопис школе – ОШ,, Академик Миленко Шушић,,
6

17.
Презентација Милице Марковић :
„Интерактивна настава француског језика као страног. „
Стручно веће за стране језике
8.5.2017.
2.
Присуство
Анализа и
дискусија
Записник стручног већа за стране језике
2

18.
II интерактивни фестивал науке, уметности и спорта
Стручна већа
24.5.2017.
6.
Присуство, организација, реализација
Школски сајт, летопис школе – ОШ,, Академик Миленко Шушић,, Гуча
6

19.
Угледни час Милице Марковић :
Quel temps fait-il

Стручно веће за стране језике
12.5.2017.
1.
Присуство
Извештај о одржаном часу
Школски сајт,
2

20.
Угледни час у корелацији са географијом: „ Република Француска“
Стручно веће за стране језике
9.5.2017.
1.
Излагање
Анализа и
дискусија
Извештај о одржаном часу
Школски сајт,
3

21
Обука и дежурство на завршном испиту из српског језика и комбинованог теста

Наставничко веће
14. и 16.6.2017
13.
Присуство

Решење
директора
6

22
Презентација о“Е портфолио“ Наталије Топаловић и Гордане Поповић

Наставничко веће
26.6.2017.
2.
Присуство
Анализа
дискусија
Записник Наставничког већа
2

УКУПНО
97Стручно усавршавање у установи 2017 / 2018.

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време
Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало...)
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
Стручно усавршавање
у установи
1.
Презентација Гордане  Марковић и Вере Живковић на тему „Креативна употреба уџбеника у настави страног језика“
Стручно веће за стране језике
16.10.2017.
2
Присуство
Анализа
дискусија
Извештај
Записник
   Стручног    већа
2
2.
Представљање  књижевног часописа „Даница“-Милан Громовић
Наставничко веће
Друго тромесечје
3
Присуство
Анализа
дискусија
Записник Наставничког већа
Листа потписа
2
3.
Презентација Гордане Марковић  на тему:
„Кооперативно учење кроз интерактивну наставу“
Стручно веће за стране језике
27.11.2017.
2
Присуство
Анализа
дискусија
Извештај
Записник
   Стручног    већа
2
4.
Сарадња са ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана
Израда и размена креативних честитки између ученика
Стручно веће за стране језике
Крај децембра
2017.
6
организација
Слика са админи-страторима у извештају
Фејсбук страница

3
5.
Сарадња са ОШ „Котража“ из Котраже
Израда и размена креативних честитки између ученика
Стручно веће за стране језике
Крај децембра
2017.
6
организација
Слика са админи-страторима у извештају

Фејсбук
страница

3
6.
Оснивач и администратор сајта:
„Francollège Akademik Milenko
Šušić“

https://www.facebook.com/francollege/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
7.
Помоћник администратора сајта:
ОШ  „Академик Миленко Шушић“

https://www.facebook.com/AkademikMilenkoSusic/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
Помоћник администратора
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
5
8.
Оснивач и администратор странице за учење француског језика:

http://francaisavecsm.blogspot.rs/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
9.
Оснивач и администратор јутјуб канала за учење француског језика:

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
10.
Оснивач и администратор сајта:
„Francollège Serbie

https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
11.
Оснивач и помоћник администратора блога школског електронског часописа
http://gukguca.blogspot.rs/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
Помоћник
администратора
Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
5
12.
Такмичење у склапању Рубикове коцке
Вршњачки тим
25.1.2018.
      9
присуство
Слике
извештај
2
13.
Приредба поводом Савиндана
Стручно веће за српски језик
27.1.2018.9
присуство
Извештај
2

14.
Презентација „Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?“
Стручно веће за биологију и хемију
25.10.2017.
2
Присуство
Анализа
дискусија
Извештај
Записник већа за биологију и хемију
2

УКУПНО
68
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?

Креативну употребу уџбеника,кооперативно учење,интернет ,јутјуб и блог у настави,креирање електронског часописа.

Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
/

Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
// Стручне посете (студијско путовање)-није било организовано
-Сајам књига –немогућност присуства
- Члан тима-моје чланство у 2 тима за самовредновање и у тиму за Развојно планирање не доносе бодове.               


Звање стечено у току ове године:
/
Напомена

-

Стручно усавршавање у установи 2018/2019.

Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време
Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало...)
Навести списак присутних
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

1.
Презентација секретара о :
„Правилнику о обављању друштвено-корисног рада“
„Ближим критеријумима о препознавању облика дискриминације“
Наставничко веће
14.9.2018.
2
Присуство
Анализа
дискусија
Чланови Наставничког већа
Записник Наставничког већа
Извештај
2

2.
Представљање дигиталног уџбеника за француски језик
„Club @do1 ИК Клет


Наставничко веће
14.9.2018.
5
Организатор
Анализа
Дискусија
Чланови Наставничког већа
Записник Наставничког већа
Извештај
20

3.
Сарадња са ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана И ОШ „Котража“
Израда и размена креативних честитки између ученика
Стручно веће за стране језике
Крај децембра
2017.
6
организација
Марија Рајић
Миљка Вуловић
Слика са админи-страторима у извештају
Фејсбук страница

6

4.
Презентација дигиталног уџбеника за француски језик
Club @do1“ИК Клет

Стручно веће за стране језике
4.12.2019.
5
Организатор
Анализа
дискусија
Марија Рајић
Данијела Шундерић
Марица Чикириз
Биљана Ђурић
Весна Ређевић
Извештај
Слике на фејсбук страници
4

5.
Презентација „Како дигитални уџбеници допуњују штампане“-за разредну наставу
Стручно веће за стране језике
21.1.2019.
3
Организатор
Анализа
дискусија
Учитељице млађих разреда наше школе
Извештај

4

6.
Презентација „Како дигитални уџбеници допуњују штампане“-за предметну наставу(наставници наше и других школа)
Стручно веће за стране језике
22.1.2019.
3
Организатор
Анализа
дискусија
Оливера Пантелић
Весна Пуача
Александар Радојичић
Милош Шушић
Ангелина Икодиновић

Извештај
Слике на фејсбук страници
4

7.
Презентација „Како дигитални уџбеници допуњују штампане“-за предметну наставу(Котража, Горачићи,Вича)
Стручно веће за стране језике
28.1.2019.
2
Организатор
Анализа
дискусија
Колеге из основних школа у Котражи, Вичи и Горачићима
Извештај
Слике на фејсбук страници

4

8.
Видео презентација о методама активног учења
Тим за самовредновање Настава и учење
28.11.2018.
2
Организатор
Анализа
дискусија
Чланови Наставничког већа
Извештај
Слике на фејсбук страници

4
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

9.
Презентација „Како дигитални уџбеници допуњују штампане“-за разредну наставу
Наставничко веће
1.2.2019.
2
Организатор
Анализа
дискусија
Светлана Петровић
Милош Пајић
Жељко Милованчевић
Лука Бујошевић
Радмила Јовичић
Владија Ћаловић
Мирјана Милосављевић
Наташа Копривица
Гордана драшковић
Снежана Ћировић
Извештај
Слике на фејсбук страници

4

10.
Презентација „Како дигитални уџбеници допуњују штампане“-за предметну наставу
Наставничко веће
1.2.2019.
2
Организатор
Анализа
дискусија
Дејан Зекавичић
Снежана Шолајић
Радојка Ђорђевић
Данијела Радовановић
Јелена Карић
Извештај
Слике на фејсбук страници

4

11
Видео презентација о методама активног учења
Тим за самовредновање Настава и учење
28.11.2018.
2
Организатор
Анализа
дискусија
Чланови Наставничког већа
Извештај
Слике на фејсбук страници

4
Стручно усавршавање
у установи
12
Интерактивни фестивал науке, уметности и спорта
Стручна већа
31.5.2019.
6
Реализатор
Златић Јелена
Драгана Митровић
Ученици 4.разреда
Ученици из ОШ „Горачићи“
Песникиња Мила Мутавџић
Записници стручног већа за језик
6
13.
Такмичење „Покажи свој таленат уз француски језик“
Стручно веће за друштвене науке
24.3.2019.
6
Реализатор
Такмичење се одвија путем интернета, представљено је на фејсбук страници.
Записници стручног већа за језик
6
14.
Обележавање Светског дана поезије
Стручно веће за друштвене науке
22.3.2019.
6
Реализатор
Педагог јелена Вукашиновић
Ученици петог разреда
Бојана Кулиџан Громовић
Александар Радојичић
Записници стручног већа за језик
6
15.
Оснивач и администратор сајта:
Francollège Akademik Milenko
Šušić“

https://www.facebook.com/francollege/
Стручно веће за друштвене науке
Школска година
12
администратор

Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
16.
Администратор сајта:
ОШ  „Академик Миленко Шушић“

https://www.facebook.com/AkademikMilenkoSusic/
Стручно веће за друштвене науке
Школска година
12
администратор

Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
17.
Оснивач и администратор странице за учење француског језика:

http://francaisavecsm.blogspot.rs/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор

Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
18.
Оснивач и администратор јутјуб канала за учење француског језика:

https://www.youtube.com/francaisavecsmlearnfrench

Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор

Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
19
Оснивач и администратор сајта:
Francollège Serbie

https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/
Стручно веће за стране језике
Школска година
12
администратор

Слика са админи-страторима у извештају

Интернет страница
10
20.
Презентација дигиталног уџбеника за француски језик
„Club @do2” ИК Клет

Стручно веће за стране језике
13.5.2019..

5
Организатор
Анализа
дискусија
Колегинице – професорке француског језика из Краљева (презентација је одржана у ОШ „ IV Краљевачки батаљон“)
Извештај
Слике на фејсбук страници
20

21.
Школски координатор у оквиру пројектне активности „Обука наставника за примену стандарда постигнућа за предмет Страни језик“
Наставничко веће
5.4.2019.

Координатор

Потврда
?

УКУПНО
144

ИЗВЕШТАЈ  О  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Назив и место установе
ОШ „Академик Миленко Шушић „ у Гучи
Име и презиме
Марија Јакшић (Marie Soleil)
Радно место
Наставник француског језика
Мејл адресаWEB адреса

Број телефона
***
Година/период за који се извештај пише
Прво полугодиште 2019/2020
Стручно усавршавање у установи

 

Назив стручног усавршавања

Ниво

(стручно веће, наст. веће и друго)

Време

 

 

 

 

 

Област

Стручног усавршавања

Начин учествовања

(присуство, излагање,

ауторство,

координисање, вођење, остало...)

 

 

 

 

 

Навести списак присутних

Документ

у установи

који доказује

реализацију

Докази

Број бодова

Стручно усавршавање

у установи

1.

„Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним потребама,

развојним тешкоћама“

Наставничко веће

23.10.2019.

Члан 6

присуство
анализа дискусија

Чланови Наставничког већа,

Колеге из СШ „ Драгачево“

Потврда

 

5

2.

Презентација
педагога "Облици наставе/ диференцирана
настава"

Наставничко веће

3.12.2019.

присуство
анализа дискусија

Чланови Наставничког већа

Извештај и евиденција
педагога,
докази у електронском портфолију

1

3.

Презентација секретара "ПРАВИЛНИКА О  ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ

Наставничко веће

26.11.2019.

Члан 6а

присуство
анализа дискусија

Чланови Наставничког већа

Записник Наставничког већа,
извештај у електронском портфолију

2

4.

Приказ педагошке документације и електронског портфолија

Стручно веће за друштвене науке

28.1.2020.

организација,
припрема
реализација

Чланови стручног већа за друштвене науке

Записник Стручног већа за друштвене науке,
докази у електронском портфолију.

6

5.

Приказ дигиталног алата "QR code"

ОКЦ

5.2.2020.
Чачак

присуство
анализа дискусија

Предметни наставници из Моравичког округа

Извештај у електронском портфолију 

1

6.

Присуство излагању о новинама од стране с.сарадника, директора и секретара школе

Наставничко веће

новембар

Члан 6а

присуство
анализа дискусија

Чланови Наставничког већа

Записник Наставничког већа

2

7.

Радионица - израда педагошке документације уз обуку рада на рачунару

 

Стручно веће за друштвене науке

24.2.2020.

организација,
припрема
реализација

Сунчица Рацковић

Извештај у електронском портфолију 

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/02/blog-post_48.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

2

8.

Приказ и обука за рад у електронском дневнику

 

Стручно веће за друштвене науке

25.2.2020.

организација,
припрема
реализација

Сунчица Рацковић

Извештај у електронском портфолију

 https://marijajaksic.blogspot.com/2020/02/blog-post_25.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

2

9.

Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика

 

 

Клет,

онлајн

28.2.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Извештај у електронском портфолију 

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

1

10.

Онлајн вебинар за француски језик као подршка наставницима

 

Клет,

онлајн

6.3.2020.

Помоћ у реализацији

анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Извештај у електронском портфолију 

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

2

 

11.

Др Ранко Рајовић : Како подстаћи скривене потенцијале ученика

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања

Стручно веће за друштвене науке

Онлајн

7.3.2020.

организација,
припрема
реализација

Учитељице,

Разредна настава

Предметни наставници'

 

Видео, Гугл упитник, извештај

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

4

 

12.

Како направити блог?

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања

Стручно веће за друштвене науке

Онлајн

11. и 16.3.2020.

организација,
припрема
реализација

Учитељице,

Разредна настава

Предметни наставници'

Наставници из Републике Србије

Видео, Гугл упитник, извештај

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/2019-2020.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

4

 

13.

Креирање Гугл учионице (из угла ученика и наставника)

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања

Стручно веће за друштвене науке

Онлајн

17.3.2020.

организација,
припрема
реализација

 

Предметни наставници

Ученици

Наставници из Републике Србије

Видео, Гугл упитник, извештај

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/2019-2020.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

4

 

14.

Како попунити Гугл упитник?

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања

Стручно веће за друштвене науке

Онлајн

20.3.2020.

организација,
припрема
реализација

Предметни наставници

Ученици

Наставници из Републике Србије

Видео, Гугл упитник, извештај

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/2019-2020.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

4

 

15.

Е-учионица и дигитални уџбеници

Приказ примене наученог  са стручног усавршавања

Стручно веће за друштвене науке

Онлајн

24.3.2020.

организација,
припрема
реализација

Предметни наставници

Ученици

Наставници из Републике Србије

Видео, Гугл упитник, извештај

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/2019-2020.html

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020_9.html

4

 

16.

„Презентација уџбеника француског језика за први и други разред средње школе“

Клет,

онлајн

8.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

0

 

17.

 „Дигитални часови: бесплатни алати и платформе” 

Клет,

онлајн

14.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

 

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

https://www.youtube.com/watch?v=U_FzwbiQb_g&t=146s

https://www.youtube.com/watch?v=F8N9wBdammM

1

 

18.

E-учионица: обука о коришћењу на примерима за енглески, немачки, француски и руски језик” 

Клет,

онлајн

11.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

https://www.youtube.com/watch?v=JFAHe0NDOg0

1

 

19.

 „Како владати собом у стресним ситуацијама“

Клет,

онлајн

15.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

20.

„Савладајте вештине израде динамичних презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps

Клет,

онлајн

28.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

21.

„Поставите границе асертивно – наступајте самопоуздано уз уважавање других”

Клет,

онлајн

29.4.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

22.

„Примена алата Google Classroom у реализацији часова и тестирању ученика”

Клет,

онлајн

5.5.2020

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

23.

„Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz

Клет,

онлајн

12.5.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

24.

„Похвалите и критикујте конструктивно”

Клет,

онлајн

13.5.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1

 

25.

Примена прописа из области образовања и васпитања: Специфичности радног односа у основној и средњој школи

Клет,

онлајн

21.5.2020.

присуство
анализа дискусија

Наставници из Републике Србије

Потврда

https://marijajaksic.blogspot.com/2020/06/20192020.html

1