Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

уторак, 28. јануар 2020.

Анализа, дискусија и закључци након „Приказа педагошке документације“
Дана 28.1.2020. одржан је  састанак Сручног већа за друштвене науке у мултимедијалној учионици. Присуствовали су :

-          Ангелина Икодиновић
-          Милица Матовић
-          Катарина Јанковић
-          Сунчица Рацковић
-          Борко Рашковић
-          Јелена Вукашиновић

Приказана је  „Педагошка документација“, „Критеријуми оцењивања за француски језик“ и Електронски портфолио Марије Јакшић. Истакнута је повезаност критеријума оцењивања и сумативног и формативног оцењивања, као и практична примена у писаном образложењу оцене.

Присутни су изнели и сазнања са одржаног семинара  „ Мој час – учење за трећи миленијум “, аутора Марине Павловић и Наташе Турунташ који се тичу ове теме. 

Присутнима је практично приказан начин креирања блога помоћу сајта :


Први корак је био приступање сајту, пријава помоћу мејл адресе и лозинке, објављивање првог поста. Потребна је посебна обука или више истраживања како би присутни креирали и свој портфолио. Марија Јакшић је креирала блог за српски језик Милице Матовић, на коме ће она наставити да ради:


Након приказа електронског материјала,  присутни су извршили анализу, дискутовали и изнели следеће закључке:

-           - Електронски портфолио Марије Јакшић - Marie Soleil може олакшати и убрзати документовање.
-          - Подржавају идеју о повезивању и примени критеријума оцењивања у сумативном и формативном оцењивању и једноставнијем писаном образложењу оцене.
-          - Најбољу примену шифрованих критеријума виде код страних језика док је за остале предмете потребно прилагодити, конкретизовати критеријуме (где је то могуће) како би било и применљиво.
-          - Заинтересовани су за креирање свог блога.

                                                                                                             Марија Јакшић – Marie Soleil
Наставник француског језика

Нема коментара:

Постави коментар