Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

Педагошка документација Marie Soleil


Документа се могу преузети на следећем линку:

https://drive.google.com/open?id=1pA5jVeyqvflk2uBtA9Fm8tRv701Zs0Cu


ОШ „ Академик Миленко Шушић“ у Гучи
ПЕДАГОШКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
2019/2020. год                                                                  Марија ЈакшићMarie Soleil
Први контролни задатак
Одељење
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Просечна оцена
Теме

5/1
5/26/1
6/27/1
7/28/1
8/28/3Други контролни задатак
Одељење
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Просечна оцена
Теме

5/1
5/26/1
6/27/1
7/28/1
8/28/3
Први писмени задатак
Одељење
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Просечна оцена
Теме

5/1
5/26/1
6/27/1
7/28/1
8/28/3Други писмени задатак
Одељење
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Просечна оцена
Теме

5/1
5/26/1
6/27/1
7/28/1
8/28/3
Распоред контролних и писмених задатака
Термин

Одељење
  

Термин
1.
контролног
Термин
2.
контролног
Термин
1.
писменог
Термин
2.
писменог

5/1
5/26/1


6/2


7/1


7/2


8/1


8/2


8/3
Препоруке за рад – прво полугодиште
Препоруке

Одељење
  

Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар

5/15/26/1


6/2


7/1
7/2
8/1
8/2
8/3

Препоруке за рад – друго полугодиште
Препоруке

Одељење
  

Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

5/15/26/1


6/2


7/1
7/2
8/1
8/2
8/3

Допунска настава
Разред
Месец
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
Септембар


Октобар


Новембар


Децембар


Јануар


Фебруар


Март


Април


Мај


Јун


Додатна настава
Разред
Месец
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
8/3
СептембарОктобарНовембарДецембарЈануарФебруарМартАприлМајЈунСекција француског језика – Франколеж - Francollège
Разред
Месец
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
8/3
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

ЈунПрезиме и име:
________________________________________________
________________________________________________
Одељење:                                           Бр.:
                         

Стара оцена:          Иницијални:      
Полугодиште:   Завршна оцена:
Активност на часу:
I
II
III
IV


Домаћи задаци:
Unité – Област – О
Leçon – Лекција - Л
Разумевање текста - РТ
Усмено изражавање – УИ
Разумевање говора – РГ

Koнтролни
задатак:


Писмени
Задатак:


Презентације и видео
Школска свеска
Радна свеска
Допунска / додатна настава и други облици додатног рада:


Запажања наставника/ критеријуми које је потребно остварити/ препоруке за даљи рад:

Презиме и име:
________________________________________________
________________________________________________
Одељење:                                           Бр.:
                         

Стара оцена:          Иницијални:      
Полугодиште:   Завршна оцена:
Активност на часу:
I
II
III
IV


Домаћи задаци:
Unité – Област – О
Leçon – Лекција - Л
Разумевање текста - РТ
Усмено изражавање – УИ
Разумевање говора – РГ

Koнтролни
задатак:


Писмени
Задатак:


Презентације и видео
Школска свеска
Радна свеска
Допунска / додатна настава и други облици додатног рада:


Запажања наставника/ критеријуми које је потребно остварити/ препоруке за даљи рад:


Нема коментара:

Постави коментар