Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

среда, 5. фебруар 2020.

Стручно усавршавање у установи
Назив стручног усавршавања
Ниво
(стручно веће, наст. веће и друго)
Време
Област
Стручног усавршавања
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало...)
Навести списак присутних
Документ
у установи
који доказује
реализацију
Број бодова
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

1.
„Подршка наставницима и стручним сарадницима школа у раду са децом са посебним потребама,
развојним тешкоћама“
Наставничко веће
23.10.2019.

присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа,
Колеге из СШ „ Драгачево“
Потврда
5
Стручно усавршавање
у установи
2.
Презентација
педагога "Облици наставе/ диференцирана
настава"
Наставничко веће
3.12.2019.

присуство
анализа дискусија
Чланови Наставничког већа
Извештај и евиденција
педагога,
докази у електронском портфолију
1
3.
Презентација секретара "ПРАВИЛНИКА О  ВРЕДНОВАЊУ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ'' ЗА 2019/2020.ГОДИНУ
Наставничко веће
26.11.2019.

присуство
анализа дискусија

Записник Наставничког већа,
извештај у електронском портфолију
1
4.
Приказ педагошке документације и електронског портфолија
Стручно веће за друштвене науке
28.1.2020.

организација,
припрема
реализација

Записник Стручног већа за друштвене науке,
докази у електронском портфолију.
6
5.
Презентација уџбеника за 7. разред
Издавачка група Клет
1.2.2020.
Дом културе у Чачку

присуство
анализа дискусија
Предметни наставници из Моравичког округа
Потврда
Фотографије и извештај у електронском портфолију и 
1
6.
Приказ дигиталног алата "QR code"
ОКЦ
5.2.2020.
Чачак

присуство
анализа дискусија
Предметни наставници из Моравичког округа
Извештај у електронском портфолију 
1

УКУПНО
15

Нема коментара:

Постави коментар