Биографија

Професионална филозофија

Годишњи план стручног усавршавања

Самопроцена компетенција

Стручно усавршавање ван установе

Стручно усавршавање у установи

Извештај о раду

Прилози и докази

Ауторство / коауторство

Моји критеријуми оцењивања

Педагошка документација Marie Soleil

Занимљиве Искре из Гуче

Блог мојих ауторских лекција

Моје Блог-креације - Дејан Јанковић

среда, 5. фебруар 2020.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Од 2019. - 2020.
Назив стручног усавршавања
Компетенција (К1, К2 К3, К4)
Приоритет
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање,
Вођење, остало...)
Документ који доказује
Реализацију, односно број сертификата,
Потврде /уверења и ко га је издао
Број сати
1.
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ
КА ИСХОДИМА УЧЕЊА
К1
17.8.2019.
Београд
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
1784/2019 / 9935
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Београд
24
2.
"Веб алатима до интерактивне   наставе"
K2
П1
децембар-
јануар
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Образовно креативни центар Бор
36
3.
"Мој час - учење за трећи миленијум"


К2                 
П3
18.1.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
8
4.
Стручни скуп
„Образовна академија“
К2
1.2.2020.
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
Издавачка група Клет
1
5. "Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе"
(програм од јавног интереса)
К1
К2
К3
П1фебруар
март

у току је
Присуство
Анализа
Дискусија
Евалуација
ЗУОВ
УНИЦЕФ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-00101/2020-03 од 04.02.2020. године
16
УКУПНО
69

Нисам се усавршавала ван установе у првом полугодишту.
Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току полугодишта?
Креирање интерактивних веб алата.
Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су):
Рецензија уџбеника Club@do 3ИК Клет
Коауторство дигиталног уџбеника за француски језик Club@do 3ИК Клет
Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега?
Звање стечено у току ове године:
Напомена
-


МАРИЈА ЈАКШИЋ

Нема коментара:

Постави коментар